این وب‌سایت زیرمجموعه‌ای از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. در این وب‌سایت پرسش‌های مربوط به سیستم‌های عامل (ویندوز، لینوکس، مکینتاش و ...) پاسخ داده می‌شود.
با شرکت در این مجموعه توسط پاسخ به پرسش‌های دیگران یا طرح پرسش‌های خود، یا تصحیح مطالب دیگران توسط دیدگاه‌ها، به گسترش فرهنگ همکاری‌های آن‌لاین کمک نمایید.
همچنین با شرکت در بحث‌ها و کسب امتیاز از امکانات و جوایزی که به مرور به کاربران برتر اهدا می‌شود، برخوردار گردید.

شاخه‌ها

آخرین پرسش تگ شده با ویندوز

0 امتیاز
0 پاسخ 351 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 192 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 201 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 212 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 232 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 189 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 184 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 200 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 176 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 175 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 167 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 291 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 162 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 177 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 165 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 180 نمایش
پرسیده شده چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 219 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 231 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 105 نمایش
پرسیده شده جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 231 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 273 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 199 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 205 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 250 نمایش
پرسیده شده جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 201 نمایش
پرسیده شده جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 208 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 187 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 213 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 252 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 194 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 220 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 194 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 208 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 195 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 242 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 209 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 180 نمایش
0 امتیاز
0 پاسخ 111 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 104 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 78 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 90 نمایش
0 امتیاز
1 پاسخ 92 نمایش
پرسیده شده دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 174 نمایش
پرسیده شده دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ توسط programmer (658 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 53 نمایش
برای دیدن بیشتر، برای فهرست کامل پرسش‌ها کلیک کنید یا تگ‌های فراگیر را ببینید
...